Python: Jakie OS am I uruchomione na?

głosy
410

Co muszę patrzeć, aby zobaczyć, czy jestem na Windows, Unix, itp?

Utwórz 05/08/2008 o 04:23
źródło użytkownik
W innych językach...                            


23 odpowiedzi

głosy
513

>>> import os
>>> print os.name
posix
>>> import platform
>>> platform.system()
'Linux'
>>> platform.release()
'2.6.22-15-generic'

Wyjście platform.system()jest w następujący sposób:

 • Linux: Linux
 • Prochowiec: Darwin
 • Windows: Windows

Zobacz: platforma - dostęp do platformy bazowego danych identyfikujących

Odpowiedział 05/08/2008 o 04:27
źródło użytkownik

głosy
146

Dang - lbrandy pokonać mnie do ponczu, ale to nie znaczy, że nie może dostarczyć wyników systemowych dla Vista!

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'Vista'

... i nie mogę uwierzyć niczyim pisał jeden dla Windows 10 jeszcze:

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'10'
Odpowiedział 05/08/2008 o 04:57
źródło użytkownik

głosy
108

Dla przypomnienia oto wyniki na Mac:

>>> import os
>>> os.name
'posix'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Darwin'
>>> platform.release()
'8.11.1'
Odpowiedział 05/08/2008 o 05:13
źródło użytkownik

głosy
73

Przykładowy kod do odróżnienia przy użyciu Pythona na os:

from sys import platform as _platform

if _platform == "linux" or _platform == "linux2":
  # linux
elif _platform == "darwin":
  # MAC OS X
elif _platform == "win32":
  # Windows
elif _platform == "win64":
  # Windows 64-bit
Odpowiedział 16/09/2014 o 08:42
źródło użytkownik

głosy
35

Można również użyć sys.platform jeśli już importowane sys i nie chcesz importować inny moduł

>>> import sys
>>> sys.platform
'linux2'
Odpowiedział 26/08/2008 o 16:41
źródło użytkownik

głosy
24

Jeśli chcesz obsługi danych odczyt ale nadal szczegółowo, można użyć platform.platform ()

>>> import platform
>>> platform.platform()
'Linux-3.3.0-8.fc16.x86_64-x86_64-with-fedora-16-Verne'

Oto kilka różnych możliwych połączeń można dokonać w celu określenia, gdzie jesteś

import platform
import sys

def linux_distribution():
 try:
  return platform.linux_distribution()
 except:
  return "N/A"

print("""Python version: %s
dist: %s
linux_distribution: %s
system: %s
machine: %s
platform: %s
uname: %s
version: %s
mac_ver: %s
""" % (
sys.version.split('\n'),
str(platform.dist()),
linux_distribution(),
platform.system(),
platform.machine(),
platform.platform(),
platform.uname(),
platform.version(),
platform.mac_ver(),
))

Wyjścia z tego skryptu pobiegł na kilku różnych systemów jest dostępna tutaj: https://github.com/hpcugent/easybuild/wiki/OS_flavor_name_version

Odpowiedział 23/01/2013 o 11:55
źródło użytkownik

głosy
17

robię to

import sys
print sys.platform

Docs tutaj: sys.platform .

Wszystko, czego potrzebujesz, to prawdopodobnie w module sys.

Odpowiedział 16/02/2009 o 15:43
źródło użytkownik

głosy
10

Używam funkcji WLST że pochodzi z WebLogic, a nie realizować pakiet platformy.

wls:/offline> import os
wls:/offline> print os.name
java 
wls:/offline> import sys
wls:/offline> print sys.platform
'java1.5.0_11'

Oprócz łatanie systemu javaos.py ( problem z os.system () na Windows 2003 z jdk1.5 ) (który nie mogę zrobić, muszę używać WebLogic po wyjęciu z pudełka), to jest to, czego używam:

def iswindows():
 os = java.lang.System.getProperty( "os.name" )
 return "win" in os.lower()
Odpowiedział 11/06/2010 o 08:37
źródło użytkownik

głosy
9
>>> import platform
>>> platform.system()
Odpowiedział 25/06/2011 o 12:10
źródło użytkownik

głosy
8

Dla Jython jedynym sposobem, aby uzyskać nazwę os znalazłem jest sprawdzenie os.namewłaściwości Java (wypróbowane sys, osa platformmoduły dla Jython 2.5.3 na WinXP):

def get_os_platform():
  """return platform name, but for Jython it uses os.name Java property"""
  ver = sys.platform.lower()
  if ver.startswith('java'):
    import java.lang
    ver = java.lang.System.getProperty("os.name").lower()
  print('platform: %s' % (ver))
  return ver
Odpowiedział 09/01/2013 o 09:47
źródło użytkownik

głosy
7

/usr/bin/python3.2

def cls():
  from subprocess import call
  from platform import system

  os = system()
  if os == 'Linux':
    call('clear', shell = True)
  elif os == 'Windows':
    call('cls', shell = True)
Odpowiedział 10/10/2011 o 01:11
źródło użytkownik

głosy
6

Uważaj, jeśli jesteś na Windows z Cygwin gdzie os.namejest posix.

>>> import os, platform
>>> print os.name
posix
>>> print platform.system()
CYGWIN_NT-6.3-WOW
Odpowiedział 08/07/2015 o 14:46
źródło użytkownik

głosy
6

Interesujące wyniki dotyczące Windows 8:

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'post2008Server'

Edit: To jest błąd

Odpowiedział 14/02/2013 o 23:44
źródło użytkownik

głosy
5

Spróbuj tego:

import os

os.uname()

i można zrobić to:

info=os.uname()
info[0]
info[1]
Odpowiedział 16/01/2015 o 18:13
źródło użytkownik

głosy
5

Jeśli nie szukasz wersja jądra itp, ale patrząc na dystrybucję linuksa możesz użyć następujących

w python2.6 +

>>> import platform
>>> print platform.linux_distribution()
('CentOS Linux', '6.0', 'Final')
>>> print platform.linux_distribution()[0]
CentOS Linux
>>> print platform.linux_distribution()[1]
6.0

w pakietempython2.4

>>> import platform
>>> print platform.dist()
('centos', '6.0', 'Final')
>>> print platform.dist()[0]
centos
>>> print platform.dist()[1]
6.0

Oczywiście, to będzie działać tylko wtedy, gdy są uruchomione to na linux. Jeśli chcesz mieć bardziej ogólny scenariusz różnych platformach, można mieszać tego z próbkami kodu podanym w innych odpowiedzi.

Odpowiedział 28/03/2013 o 06:19
źródło użytkownik

głosy
5

W tej samej żyle....

import platform
is_windows=(platform.system().lower().find("win") > -1)

if(is_windows): lv_dll=LV_dll("my_so_dll.dll")
else:      lv_dll=LV_dll("./my_so_dll.so")
Odpowiedział 28/09/2011 o 18:54
źródło użytkownik

głosy
4

Jak o nowej odpowiedzi:

import psutil
psutil.OSX   #True
psutil.WINDOWS #False
psutil.LINUX  #False 

Byłoby to wyjście jeśli używałem OSX

Odpowiedział 14/08/2017 o 17:00
źródło użytkownik

głosy
3

Można również użyć tylko Platform Module bez importowania moduł OS Aby uzyskać wszystkie informacje.

>>> import platform
>>> platform.os.name
'posix'
>>> platform.uname()
('Darwin', 'mainframe.local', '15.3.0', 'Darwin Kernel Version 15.3.0: Thu Dec 10 18:40:58 PST 2015; root:xnu-3248.30.4~1/RELEASE_X86_64', 'x86_64', 'i386')

Ładny i schludny układ dla celów sprawozdawczych można osiągnąć za pomocą tej linii:

for i in zip(['system','node','release','version','machine','processor'],platform.uname()):print i[0],':',i[1]

Że daje to wyjściowy:

system : Darwin
node : mainframe.local
release : 15.3.0
version : Darwin Kernel Version 15.3.0: Thu Dec 10 18:40:58 PST 2015; root:xnu-3248.30.4~1/RELEASE_X86_64
machine : x86_64
processor : i386

Brakuje zwykle jest to wersja systemu operacyjnego, ale należy wiedzieć, jeśli używasz systemu Windows, Linux lub Mac platforma Niezależne sposobem jest użycie tego testu:

In []: for i in [platform.linux_distribution(),platform.mac_ver(),platform.win32_ver()]:
  ....:   if i[0]:
  ....:     print 'Version: ',i[0]
Odpowiedział 20/08/2016 o 08:03
źródło użytkownik

głosy
3

Sprawdź dostępne testy z platformy modułu i drukować odpowiedź się w systemie:

import platform

print dir(platform)

for x in dir(platform):
  if x[0].isalnum():
    try:
      result = getattr(platform, x)()
      print "platform."+x+": "+result
    except TypeError:
      continue
Odpowiedział 30/10/2014 o 00:43
źródło użytkownik

głosy
1

Jeśli używasz systemu MacOS X i biegać platform.system()masz Darwina ponieważ MacOS X jest zbudowany na Apple Darwin OS. Darwin jest jądrem MacOS X i MacOS X jest zasadniczo bez GUI.

Odpowiedział 13/01/2018 o 21:29
źródło użytkownik

głosy
1

Użyj import osi os.namesłowa kluczowe.

Odpowiedział 07/05/2017 o 03:07
źródło użytkownik

głosy
0

Jak o prostej implementacji Enum jak poniżej? Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego bibliotekami!

import platform
from enum import Enum
class OS(Enum):
  def checkPlatform(osName):
    return osName.lower()== platform.system().lower()

  MAC = checkPlatform("darwin")
  LINUX = checkPlatform("linux")
  WINDOWS = checkPlatform("windows") #I haven't test this one

Po prostu można uzyskać dostęp z wartości Enum

if OS.LINUX.value:
  print("Cool it is Linux")

PS Jest python3

Odpowiedział 27/09/2018 o 17:39
źródło użytkownik

głosy
-4

Tylko dla kompletności, zmienna „OS” środowisko wydaje się być zdefiniowane wszędzie. W systemie Windows XP / 7/8/10 jest ustawiony na "Windows_NT". Na Linux SuSE SP2 jest ustawiony na "x86-64 linux sles11 [2]". Nie mam dostępu do OS-X lub BSD maszyn, byłoby interesujące, by sprawdzić również tam.

import os

os_name = os.getenv("OS")
if os_name == "Windows_NT":
  # Windows
elif "linux" in os_name:
  # Linux
elif ...
Odpowiedział 01/12/2015 o 07:28
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more