Jak oddać QVariant do niestandardowej klasy?

głosy
2

Mam obiekt QVariant obrębie QTreeWidgetItem, jak mogę rzucić go do mojego własnego obiektu?

Utwórz 09/12/2008 o 19:07
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
6

trzeba zadeklarować gdzieś w .hpliku następujące:

Q_DECLARE_METATYPE(MyStruct)

i wtedy można po prostu użyć:

MyStruct s;
QVariant var;
var.setValue(s); // copy s into the variant

// retrieve the value
MyStruct s2 = var.value<MyStruct>();

zobacz docs tutaj

Odpowiedział 09/12/2008 o 19:18
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more