Nie można odwołać wyloty nadrzędnymi storyboard ram

głosy
0

Muszę zbudować ramy, które używa pliku storyboard dla swoich ViewControllers. Teraz aplikacja, która integruje te ramy poprzez cocoaPods zapewnia zwyczaj storyboard plik o tej samej nazwie ... W moim ram zainicjować VC z ujęć w ten sposób:

UIStoryboard.init(name:Storyboard, bundle:Bundle.main).instantiateViewController(withIdentifier: IdentifierOfViewController)

self.navigationController?.pushViewController(vc!, animated: true)

To nie znalazł storyboard, ale wtedy pojawia się błąd dla wszystkich punktach: wartość klucza kodowania zgodnego z kluczem przycisku dlaczego jest taki problem, aby używać niestandardowych Storyboard? Byłoby wielkim aplikacja do dodawania wielką dostosowanie łatwo i oddzielenie kodu od UI ..

EDIT: to działa tylko jeśli zmienię moduł do jednej biblioteki, jednak z cocoaPods nie mogę tego zrobić

Utwórz 18/12/2018 o 11:07
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more